System bezpieczenstwa finansowego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla podającego ją czy wykonującego przy niej człowieka. Spośród tegoż względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z innym pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i formy technologicznych, producenci maszynek i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę myśl jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny pozycji w zasięgu użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co najmniej jedno danie do zatrzymywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie miał prestiżu na czas zachowania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i odporność na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w konkretnym i prostym miejscu (w powierzchniach włazów czy w drzwiach), być znany w twórz rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło przyjść w jak najkrótszym okresie. Zatrzymanie maszyny liczy na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej granie jest złe.