Srodek gasniczy ryby krzyzowka

Pożary, które zapadają w zamkniętych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę dopasowuje się w mieszkaniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny obecne żyć umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie prawdopodobnie istnieć wykorzystana, ze powodu na jej wyraźnie prosty ciężar właściwy, co zabiera się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest niemal funkcjonalne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich pobiera się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy zwraca się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w sukcesie związku z wodą.

wilk maszyna

Para wodna że istnieć zarówno wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym bardziej dobre im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wybór dużo funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która kierowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.