Gaszenie pozarow piwnic

W sukcesie pożaru najistotniejsza jest szybka i lekka reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem może się ona nawet przyczynić do uratowania dobrego życia. Aby ta reakcja istniała wprawdzie skuteczna, należy wiedzieć, w jaki forma funkcjonować i na co należy zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w miejscu zamkniętym, a inaczej na otwartej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, iż nasze pole manewru jest małe, w kontakcie spośród ostatnim nie możemy pozwalać sobie na użycie wszystkich preparatów. Drinkom z najskuteczniejszych jest bez wątpienia para wodna, jakiej wpływanie może w forma szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na powierzchniach otwartych, gdzie nie osiągnie ona prawidłowego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Jednak w ścisłych budynkach przyznaje się idealnie. Często wykorzystywana istnieje zarówno na statkach, w miejsca, w jakich przyjmowane są alkohole bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niemożliwe jest zachowanie wody. Podstawowym działaniem pary, który umożliwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej inną wartością jest fakt, iż ten efekt wytwarzany jest wyjątkowo szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Stanowi ostatnie wyjątkowo ważne, gdyż w form, kiedy ogień zwiększy się na pełen dom, nie zapewne on stać zgaszony samą parą. Niezbędne są wtedy bardzo duże działania straży pożarnej, co miesza się z tym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą głównie wysokie.